Testimonials

Lasergame – Patricia Beekers

Binnen het Leisuredome in Kerkrade exploiteerde ik succesvol de onderneming ‘Glowgolf Kerkrade’. Met de oplevering van het tweede gedeelte van het Leisuredome kwam naast mijn zaak een extra ruimte vrij. Hier wilde ik dolgraag…

…een Lasergame center beginnen en dit is inmiddels gelukt! Het realiseren van mijn ambities had nogal wat voeten in aarde. Door omstandigheden betekende de start van een tweede onderneming de koop van Glowgolf Kerkrade B.V. Daarnaast waren voor het Lasergame Center natuurlijk de nodige investeringen noodzakelijk. Om mijn ambitieuze plannen te kunnen financieren, heb ik een gestapelde financieringsconstructie opgezet. Hierbij heb ik veel steun gehad aan MKBusinessplan. Zij hebben al mijn ideeën, plannen en de financiële consequenties hiervan, helder op papier gezet. Het opgestelde ondernemingsplan heb ik vervolgens bij twee banken neergelegd, die allebei een investeringslening wilden verschaffen. Dit zorgde voor een uitstekende onderhandelingspositie. Zelf heb ik hard geknokt voor het resultaat. MKBusinessplan ben ik dankbaar voor het vertalen van mijn plannen naar een sterk ondernemingsplan.

Brass-Utrecht

Brass Utrecht – Sidney Rubens

Na jarenlang  mijn administratie te losjes te hebben georganiseerd, ben ik me nu eindelijk bewust van de financiële status van mijn restaurant. Samen met Daan heeft het me aardig wat tijd en moeite gekost om alle cijfers weer helder op een rijtje te krijgen.

Ik heb geleerd dat het belangrijk is om als ondernemer te weten wat je boekhouder doet. De meeste ondernemers willen niets van hun administratie weten maar zonder deze te begrijpen mis je belangrijke informatie. Doordat Krosse Administratie per kwartaal komt met een financiële rapportage die zij in een gesprek komen toelichten, ben ik meer feeling gaan krijgen met mijn financiën en administratie. Dit levert mij nog dagelijks voordeel op.

Needle-Leanperspective

Needle – Jens Hensen

In de eerste plaats had ik als ZZP`er niet de behoefte om mijn administratie uit te besteden. Als starter wilde ik mijn kosten zo laag mogelijk houden en dit soort zaken daarom zelf oplossen. Via mijn neef kwam ik bij Krosse Administratie terecht…

…Zij hebben mij in eerste instantie vrijblijvend geholpen met het checken van mijn administratie en belastingaangifte. Aangezien dit niet mijn expertise is, had ik hier toch de nodige twijfels over. Tijdens de controle kreeg ik zoveel goede tips en feedback dat ik mijn administratie meteen bij Krosse Administratie heb neergelegd. Dankzij een goede uitleg kan ik een groot deel toch nog zelf doen wat uiteraard voordeliger is. Tegelijkertijd weet ik dat dankzij de check mijn administratie en aangiftes altijd op orde zijn en ik geen financieel of fiscaal voordeel misloop. Daarnaast maakt Krosse Administratie onderdeel uit van een bedrijfsbrede adviesgroep. Dit komt goed uit nu ik eraan denk een B.V. op te richten en personeel in dienst te nemen.

Gianottten – Marlous Mutsaers

Na tientallen jaren te hebben gewerkt voor dé boekenhandel van Tilburg, ontstond begin dit jaar de kans eigenaar te worden van deze prachtige boekenhandel. Plots werden mijn zoon en ik de trotse eigenaren van Gianotten Mutsaers…

…en échte ondernemers. Ondanks het geluk dat wij onze droom konden waarmaken, was het ondernemen voor ons wel even wennen. In plaats van salaris te ontvangen, moesten wij nu salaris uitbetalen. Terwijl wij ons willen bezig houden met het lezen van boeken, moesten wij ook denken aan o.a. arbeidscontracten,  loonadministratie en loonbelastingaangiftes. Gelukkig hebben wij vrijwel vanaf het begin hulp gehad van Krosse Administratie. Door ons deze lasten uit handen te nemen en de nodige adviezen te geven, hebben wij de ‘start’ kunnen maken waar wij op hoopten.

Advocatenkantoren – Diverse

Veel immigranten komen naar Nederland toe om hier als zelfstandige te komen wonen en werken. Hiervoor is een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning nodig. Om deze te kunnen krijgen moet de IND o.a. beoordelen of… 

…de aanwezigheid van de immigrant – en de uit te voeren bedrijfsactiviteit – een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Hier is een sterk ondernemingsplan voor nodig. Het Ministerie van Economische Zaken toetst het ondernemingsplan. Omdat het schrijven van ondernemingsplannen niet onder de kerntaken van een advocatenkantoor valt, worden wij ingeschakeld. MKBusinessplan wordt gezien als een betrouwbare partner. Klanten zijn met name te spreken over de vorm van samenwerken en de werkwijze die wordt gehanteerd. Daarnaast wordt zeer positief geoordeeld over het commitment en de proactieve houding van de adviseurs en het resultaat die de plannen opleveren.

B-pt

B-pt – Bart Dooremalen

Al meer dan 10 jaar run ik samen met mijn partner een sportschool en geef ik hiernaast personaal training aan topondernemers. Om volledig bezig te kunnen zijn met de sportschool en de mensen die wij trainen, schakel ik…

…voor randzaken graag de hulp in van experts. Zo helpt de Krosse Advies Group mij met mijn marketing strategie en personeelsbeleid. Ik weet hier onvoldoende vanaf en dit wil ik graag zo houden. Door hiervoor de juiste mensen in te schakelen ben ik verzekerd van het resultaat waar ik naar zocht, zonder dat ik hier zelf onnodig veel tijd aan kwijt ben. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik toe nu toe altijd tevreden ben geweest over de dienstverlening van de Krosse Advies Group. 

Gemeenten – Diverse

Als buitenstaander ben je soms beter in staat de verschillende belangen in gemeenteland te onderkennen en af te wegen. Onze advisering betreft concrete projecten maar ook strategische keuzes op verschillende beleidsterreinen. De financiële…  

…dimensie maakt daar meestal onderdeel van uit. Kennis van het onderwerp en professionaliteit staan bovenaan. Maar door eigen ervaring kunnen we ons goed inleven in de positie van de bestuurder en van de ambtelijke medewerker in zijn rol in het gemeentelijke proces. Daardoor heeft onze advisering een extra dimensie.

 

© Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing